Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

GARANTBEVISER I FOLKESPAREKASSEN GIVER DIG FLERE FORDELE

Folkesparekassen er en selvejende institution baseret på garanter. Vi har ingen aktionærer eller andre kapitalinteresser, der skal have del i indtægterne. Vi kan derfor bruge overskuddet til at gøre sparekassen mere solid og endnu bedre at være en del af. Som garant kan du få medindflydelse, og du er med til at støtte op om de værdier, Folkesparekassen bygger på. 

For erhvervskunder i Folkesparekassen med garantbeviser for 30.000 kr.* eller derover indeholder pakken følgende fordele:

  •  Gratis hævning af kroner i alle danske hæveautomater
  •  Gratis hævning af Euro i Folkesparekassens hæveautomater
  •  Gratis erhvervsnetbank-abonnement inklusiv netbankforsikring (kvartalsvist gebyr)
  •  Gratis Visa/Dankort (årligt gebyr)
  •  Garant Lavrentekredit på 45.000 kr. i 5 år**
  •  Erhvervsindlån med indestående over 50.000 kr. fritages for negativ rentebetaling

Virksomheden bliver automatisk tilknyttet fordelspakken og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Har du spørgs-mål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

* Fordelspakken er tilknyttet CVR-nummeret og gælder derfor specifikt for virksomheden. 

** Garant Lavrentekredit er baseret på Årskroner af garantbeviserne forud i 5 år. Kreditten tilbydes eftersædvanlig kreditvurdering.

Om garantindskud

Garantindskud er frit omsætteligt, hvilket betyder, at det til enhver tid frit kan overdrages til andre. Overdragelsen skal dog altid meddeles Folkesparekassen for at være gyldig. Folkesparekassen er ikke forpligtet til at tilbagebetale indskud, men vil gøre det, når muligheden er til stede. Garantkapitalen er en del af Folkesparekassens egenkapital og hæfter derved for sparekassens forpligtelser. Bemærk at indskudt garantkapital ikke er omfattet af den garanti, der dækker indestående på andre konti i sparekassen.

Kontakt os hvis du har spørgsmål!

Kontakt os på 86 81 16 11 eller info@folkesparekassen.dk

Læs mere om vores garantpakker 

Folkesparekassens vedtægter
Valgregulativ


back-arrow Tilbage

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter