Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg
Billede:
20210614 820x360 Folke S Midspar
Overskrift:

Folkesparekassen går sammen med Middelfart Sparekasse

Tekst:

Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen med hovedsæde i Silkeborg sigter mod en sammenlægning, hvor Middelfart Sparekasse bliver det fortsættende pengeinstitut.

Folkesparekassen har valgt Middelfart Sparekasse som fusionspartner af flere grunde. Middelfart Sparekasse er et væsentligt større pengeinstitut og har derfor større økonomiske muskler. Det gør den bedre rustet til fremtidige kapitalkrav og reguleringer. Dermed er kunderne også i fremtiden sikret en god og kompetent rådgivning, adgang til de nyeste digitale løsninger og et pengeinstitut med lokal tilstedeværelse.

Svært at være mindre pengeinstitut

Folkesparekassen hører til blandt de mindre pengeinstitutter i landet men er velkonsolideret og har en særdeles god portefølje af kunder. Folkesparekassen er dog også - i lighed med andre pengeinstitutter - belastet mere og mere af stigende myndighedskrav og administrative byrder, der kræver omfattende investeringer på medarbejdersiden og i nye IT-løsninger. Tillige er kravene til pengeinstitutters kapitalgrundlag øget markant efter finanskrisen.

Gennem en længere periode har ledelsen i Folkesparekassen forsøgt at komme dette i møde med en række tiltag. Det er lykkes at øge indtjeningen betydeligt, men udgifterne er samtidig steget endnu mere trods besparelser på blandt andet lønomkostninger. Derfor var det nødvendigt med en yderligere forhøjelse af basisindtjeningen, hvis Folkesparekassen skulle fortsætte som selvstændigt pengeinstitut. Det ville både kræve prisstigninger over for kunderne samt yderligere reduktion i medarbejderstaben for at spare omkostningerne. Bestyrelsen har vurderet, at det ikke er en ansvarlig løsning på langt sigt og har derfor taget beslutning om at indstille til en sammenlægning med Middelfart Sparekasse.

Mere om sammenlægningen

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer