Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg
Overskrift:

Negativ rente på private indlån

Billede:
pengesedler
Tekst:

Fra og med den 1. april 2020 indfører Folkesparekassen negativ rentebetaling på -0,75 % p.a. på indlån over 250.000 kr. til private formål. Det gælder såvel indlånskonti samt indestående på private kassekreditter.

Ændring af vilkår for private indlån:

  • Fremover skal alle private kunder betale negativ rente på -0,75 % for indlån på konti udover 250.000 kr.
  • Indlån op til 250.000 kr. forrentes fortsat med 0 %.
  • Garanter med 20.000 kr. i garantbeviser er undtaget for negativ rente.
  • Pensionsopsparing, børne- og børnebørns opsparing, ungdomskonti og uddannelsesopsparing er undtaget. Det samme gælder indlånskonti i tilknytning til prioritetslån.
  • Ændringen har virkning fra den 1. april 2020.

Vilkårene gælder alene for indlån på den enkelte konto og dermed ikke for dit samlede indlån. Den negative rente vil følge Nationalbankens Indskudsbevisrente, så længe denne er negativ.

Såfremt du eksempelvis har indlån for 350.000 kr. på en konto i et år, vil du skulle betale 750 kr. i negativ rente. Det er -0,75 % af 100.000 kr., hvilket er beløbet i intervallet fra 250.000 – 350.000 kr. Renten vil blive bogført forholdsmæssigt hvert kvartal. 

Hvis du har eller tegner garantkapital for min. 20.000 kr., skal du ikke betale renter af indlån, uanset hvor mange penge du har stående. Det er en del af garantpakken til private og gælder pr. cpr. nummer. 

Kontakt din rådgiver og hør mere om de fordele, der i øvrigt er forbundet med garantpakken. Hvis du har et stort beløb indestående i Folkesparekassen, anbefaler vi, at du under alle omstændigheder kontakter din rådgiver for en drøftelse af alternative placeringsmuligheder. 

Baggrunden for indførelse af den negative rente for større private indlån er, at Folkesparekassen betaler negativ rente, når pengene skal genplaceres. Det sker enten i Nationalbanken, hvor indskud koster -0,75 % eller i obligationer med lav risiko, hvor renten også er negativ. Ved placering i obligationer er der endvidere lovgivningskrav til størrelsen af sparekassens egenkapital. Jo flere obligationer, jo mere egenkapital skal sparekassen have. 

Folkesparekassen er et fællesskab uden aktionærer, hvor kunderne får ydelserne mod betaling af en andel af den samlede kostpris. Grundideen er, at kunderne hver især bidrager i forhold til de ydelser, der benyttes. Derfor er det en naturlig følge, at kunder med større beløb i indlån giver et bidrag herfor. Det kan enten ske ved omkostningsdækning i form af betaling af negativ rente eller ved styrkelse af Folkesparekassens egenkapital i form af tegning af garantbeviser.

Kontakt din rådgiver hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.

I forbindelse med indførelsen af negativ rente har Folkesparekassen udsendt et postomdelt varslingsbrev og et brev i e-boks.

Læs varslingsbrevet vedr. indførelse af negativ rente på private indlån 

Læs mere om dine fordele som garant i Folkesparekassen

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter