Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Ledelse

Folkesparekassens øverste ledelsesorgan er et repræsentantskab på 46 personer, der vælges på garantmøde hvert fjerde år af og blandt garanterne. Hvis du vil have indflydelse på sparekassens aktiviteter har du som garant selv mulighed for at stille op til repræsentantskabet. Der er valg næste gang i oktober 2021.

Repræsentantskab

› Vedtægter

Valgregulativ

Bestyrelse

Repræsentantskabet vælger bestyrelsen på 7-9 medlemmer blandt repræsentanterne. Valgperioden er 4 år med mulighed for genvalg. Der er hvert år 2 medlemmer på valg. Det sikrer kontinuitet og stabilitet i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens kompetencer

Folkesparekassens bestyrelse har forskellig uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund og har alle gennemgået en bestyrelsesuddannelse indenfor finans. Derudover deltager medlemmerne løbende i seminarer vedrørende ny lovgivning mv.

Finanstilsynet har senest i efteråret 2012 foretaget en vurdering af kompetencerne i Folkesparekassens bestyrelse, og havde ingen bemærkninger til det indsendte materiale.

Bestyrelseskompetencer i Folkesparekassen
Bestyrelsens selvevaluering september 2019

God selskabsledelse

› Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

› Politik for samfundsansvar
Ledelseskodeks

› Lønpolitik

▼ Bestyrelsens ledelseshverv
icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer