Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Ledelse

Folkesparekassens øverste ledelsesorgan er et repræsentantskab på 46 personer, der vælges på garantmøde hvert fjerde år af og blandt garanterne. Hvis du vil have indflydelse på sparekassens aktiviteter har du som garant selv mulighed for at stille op til repræsentantskabet. Der er valg næste gang i oktober 2021.

Repræsentantskab

› Vedtægter

Valgregulativ

Bestyrelse

Repræsentantskabet vælger bestyrelsen på 7-9 medlemmer blandt repræsentanterne. Valgperioden er 4 år med mulighed for genvalg. Der er hvert år 2 medlemmer på valg. Det sikrer kontinuitet og stabilitet i bestyrelsesarbejdet.


Afdeling:

Bestyrelse

Medarbejdere:
Billede:
Mads Andersen Velbæk
Navn:

Mads Andersen Velbæk

Stilling:

Ingeniør HD
Silkeborg
Billede:
Heidi Hede Hansen
Navn:

Heidi Hede Hansen

Stilling:
Næstformand
Selvstændig
Silkeborg
Billede:
Michael Schou
Navn:

Michael Schou

Stilling:

Cand.scient.
Odense
Billede:
Normann G. Karlsen
Navn:

Normann G. Karlsen

Stilling:

Salgschef
Silkeborg
Billede:
Jesper Redder Laurholt
Navn:

Jesper Redder Laurholt

Stilling:
Selvstændig og
handicaphjælper
Odense
Billede:
Louise Andersen
Navn:

Louise Andersen

Stilling:
Formand
IT & Security Manager
Odense
Billede:
Anita Hummelshøj
Navn:

Anita Hummelshøj

Stilling:

Selvstændig
Odder
Billede:
Jesper Mørkenborg
Navn:

Jesper Mørkenborg

Stilling:

Civiløkonom
Silkeborg


Bestyrelsens kompetencer

Folkesparekassens bestyrelse har forskellig uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund og har alle gennemgået en bestyrelsesuddannelse indenfor finans. Derudover deltager medlemmerne løbende i seminarer vedrørende ny lovgivning mv.

Bestyrelsens selvevaluering 2020

God selskabsledelse

› Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

› Politik for samfundsansvar
Ledelseskodeks

› Lønpolitik

▼ Bestyrelsens ledelseshverv

Nominerings- og vederlagsudvalg

Folkesparekassen har nedsat et nominerings- og vederlagsudvalg. Udvalget er et bestyrelsesudvalg med 2 medlemmer. 

Det består af:

  • Louise Andersen, formand
  • Heidi H. Hansen

Udvalgets opgaver består i at 

  • påse at de lovmæssige forpligtelser i forhold til vederlag og oplysning herom overholdes
  • understøtte overvejelser i aflønningsspørgsmål
  • indhente oplysninger om markedsniveau for aflønning af bestyrelse og direktion
  • vurdere Folkesparekassens lønpolitik og komme med evt. ændringsforslag
  • udarbejde forslag til politik for mangfoldighed og kønsfordeling i ledelsen
  • udarbejde forslag til kompetencekrav til ledelsen
  • tage initiativ til evaluering af bestyrelse og direktion

Udvalget rapporterer til bestyrelsen, der træffer beslutninger på baggrund af udvalgets forberedende arbejde. Udvalget holder som udgangspunkt møde 2 gange om året. 

Kommissorium for Nominerings-og vederlagsudvalg


back-arrow Tilbage

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer