Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg
Overskrift:
Halvårsresultat på 4,3 mio. kroner
Dato:
19. august 2016
Billede:
folkesparekassen-silkeborg
Tekst:

I første halvår har Folkesparekassen medvirket til finansiering af et rekordstort antal boliger. Det kan aflæses i vækst på udlån, en stigende saldo for garantier samt en uændret høj indtjening på gebyr- og provisionsindtægter. Resultatet er endvidere påvirket positivt af kursgevinster på obligationsbeholdningen. Resultat før skat er ved halvåret på 4.286 t.kr. 

Generelt omkring sparekassens indtjening

Folkesparekassen har på grund af mange bolighandler haft en fremgang i udlån. Til trods herfor falder renteindtægterne. En af årsagerne hertil er, at Folkesparekassen i foråret besluttede at nedsætte renten på lavrentelån fra 4,5 % til 3,5 %. En anden forklaring er, at der fortsat er et nedadgående pres på udlånsrenterne som følge af konkurrencesituationen. Samlet set betyder det adgang til billigere finansiering for sparekassens kunder. 

Det er ikke alene renteindtægterne fra udlån, der falder. Det samme gør sig gældende for renteindtægterne fra obligationsbeholdningen. At renterne fra obligationerne falder, skyldes det fortsat faldende renteniveau i samfundet. Det faldende renteniveau har dog samtidig haft den positive konsekvens, at kurserne på obligationsbeholdningen er steget, hvilket har givet en pæn kursgevinst. 

Folkesparekassen varetager clearing af betalingstransaktioner på vegne af andre pengeinstitutter. Indgåelse af en tidsbegrænset aftale herom påvirker indtjeningen positivt. 

Først på året besluttede Folkesparekassen at lukke Ebeltoft afdeling. Det har påvirket regnskabet med udgifter i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere. Omkostningerne er også påvirket af øgede udgifter til IT. 

Stigende boligpriser og lav ledighed betyder, at der er færre kunder, der kommer i økonomiske vanskeligheder. Derfor har Folkesparekassen fortsat et lavt niveau for nedskrivninger i første halvår 2016. 


Læs mere:

Halvårsrapport 2016

Bemærkninger til halvårsregnskab 2016


Forventning til årets resultat opjusteres 

Ved årets begyndelse var det forventningen, at årets resultat før skat for 2016 ville andrage 2,3 mio.kr. Det oprindeligt budgetterede resultat for nettorente- og gebyrindtægter forventes at blive indfriet. Omkostningerne skønnes at ende med at ligge 1,1 mio.kr. over budgettet. Kursreguleringer, udbytte og andre driftsindtægter ligger ved halvåret 4,0 mio.kr. over budgettet. Dette forudsættes at forblive uændret resten af året. Nedskrivningerne forudsættes at følge budgettet for året. Forventningen til resultat før skat for 2016 opjusteres på denne baggrund til 5,2 mio.kr.

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter