Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Folkesparekassen går sammen med Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen sigter mod en sammenlægning, hvor Middelfart Sparekasse bliver det fortsættende pengeinstitut.

Folkesparekassen har valgt Middelfart Sparekasse som fusionspartner af flere grunde.

TK_2020_06_10_MiddelfartSparekasse_B1080205_V01_Extra-1600pxMiddelfart Sparekasse er et væsentligt større pengeinstitut og har derfor større økonomiske muskler. Det gør den bedre rustet til fremtidige kapitalkrav og reguleringer. Dermed er du som kunde også i fremtiden sikret en god og kompetent rådgivning, adgang til de nyeste digitale løsninger og et pengeinstitut med lokal tilstedeværelse.

Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse, er meget glad for, at Folkesparekassen så mod Middelfart i sin søgen efter en samarbejdspartner.

”Jeg har meget stor respekt for den måde, Folkesparekassen er blevet drevet på. Begge sparekasser arbejder ud fra et stærkt – og meget ens – værdisæt. Selv om Middelfart Sparekasse er det fortsættende institut, tør jeg godt sige, at mange af tankerne fra Folkesparekassen vil leve videre. Folkesparekassens stærke fokus på miljø og FN’s Verdensmål er et eksempel på noget, vi vil lade os inspirere af,” siger Martin Baltser.

Få svar på dine spørgsmål om sammenlægningen

Svært at være mindre pengeinstitut

Selvom Folkesparekassen hører til blandt de mindre pengeinstitutter i landet, er den velkonsolideret og har et særdeles godt kundefundament. Folkesparekassen er dog også - i lighed med andre pengeinstitutter - belastet mere og mere af stigende myndighedskrav og administrative byrder, der kræver omfattende investeringer på medarbejdersiden og i nye IT-løsninger. Tillige er kravene til pengeinstitutters kapitalgrundlag øget markant efter finanskrisen.

Gennem en længere periode har ledelsen i Folkesparekassen forsøgt at komme dette i møde med en række tiltag. Det er lykkes at øge indtjeningen betydeligt, men udgifterne er samtidig steget endnu mere trods besparelser på blandt andet lønomkostninger. Derfor var det nødvendigt med en yderligere forhøjelse af basisindtjeningen, hvis Folkesparekassen skulle fortsætte som selvstændigt pengeinstitut. Det ville både kræve prisstigninger over for kunderne samt yderligere reduktion i medarbejderstaben for at spare omkostningerne. Bestyrelsen har vurderet, at det ikke er en ansvarlig løsning på langt sigt og har derfor taget beslutning om at indstille til en sammenlægning med Middelfart Sparekasse.

Martha Petersen“Det betyder meget for os, at kunderne fremover vil blive rådgivet mindst lige så godt som før. Middelfart Sparekasse arbejder ligesom Folkesparekassen alene i kundernes interesser. På den måde passer vi rigtig godt sammen. Middelfart Sparekasse er en fremtidssikret løsning både for garanter, kunder og medarbejdere,” fortæller direktør i Folkesparekassen, Martha Petersen.

Martin Baltser fortsætter, “vi byder kunderne og kollegerne fra Folkesparekassen hjertelig velkommen. Folkesparekassen er et sundt pengeinstitut med gode, loyale kunder, der er vant til god og uvildig rådgivning. Det kan vi også tilbyde. I Middelfart Sparekasse kan vi samtidig bedre løse de mange administrative opgaver, der virkelig belaster pengeinstitutter med få medarbejdere.”


Læs hele pressemeddelelsen

Den lokale forankring bevaret

Middelfart Sparekasse ligger tæt op ad Folkesparekassen, ikke kun geografisk, men også værdimæssigt. Drivkraften og tankesættet har for begge sparekasser altid været et højere formål end blot at tjene flest muligt penge. De er organiseret som garantsparekasser med repræsentantskaber som øverste myndighed - uden aktionærer eller andre kapitalinteresser. Derudover er der - og har altid været - et stort fokus på god kundeservice og lokal forankring i begge sparekasser.

LouiseAndersen”For Folkesparekassens bestyrelse har det værdimæssige fokus været afgørende, ligesom den fortsatte nærhed til kunderne stod højt på ønskelisten,” fortæller bestyrelsesformand Louise Andersen. Hun fortsætter selv som bestyrelsesmedlem i Middelfart Sparekasse efter sammenlægningen.

I forvejen har Middelfart Sparekasse 12 afdelinger i Jylland og på Fyn, blandt andet tæt på Folkesparekassens adresser i Aarhus og Odense. Den lokale tilstedeværelse i Silkeborg er også bevaret, da Middelfart Sparekasse beholder lokalerne på Herningvej for at etablere en afdeling i det midtjyske. 

Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen kører på den samme datacentral og kender hinanden godt gennem erfaringsudveksling og samarbejde i årenes løb. Det betyder, at en række praktiske forhold ved en sammenlægning bliver nemmere.

folkesparekassen bliver til Fond

I forbindelse med sammenlægningen vil der blive oprettet en fond baseret på Folkesparekassens reserver og forankret i regi af Folkesparekassens repræsentantskab. Den skal blandt andet understøtte bæredygtige tiltag - både lokalt og i større skala - med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Sammenlægningen skal godkendes af begge sparekassers repræsentantskaber og de offentlige myndigheder i løbet af de kommende måneder.


TK_2020_06_10_MiddelfartSparekasse_B1080548_Facade_High-1600px

Middelfart Sparekasses hovedkontor på Havnegade i Middelfart. Foto: Middelfart Sparekasse


Fakta: 

Middelfart Sparekasse er fra 1853 og har en kapitalprocent på 19,8%, en balance på 14,9 mia. kroner og 84.000 kunder. 

Besøg Middelfart Sparekasses hjemmeside


Spørgsmål og svar

Beholder jeg min afdeling?


Beholder jeg min afdeling?

Du får som udgangspunkt tilhørsforhold til afdelingen i den by, hvor du i dag har tilhørsforhold til Folkesparekassen. Uanset din nuværende bopæl. Har du ønsker om at blive tilknyttet en anden afdeling, er du naturligvis velkommen til det. 

Er du tilknyttet i Silkeborg, vil du fortsat kunne benytte afdelingen på Herningvej 37, da Middelfart Sparekasse beholder bygningen og etablerer afdeling på adressen.

Er du tilknyttet i Odense, vil du blive tilknyttet Middelfart Sparekasses afdeling på Dalumvej 54 B. Skråt overfor Folkesparekassens nuværende afdeling.

Har du tilhørsforhold i Aarhus, bliver du tilknyttet Middelfart Sparekasses afdeling i Rosensgade 18-20, Aarhus C.

Beholder jeg min rådgiver?


Beholder jeg min rådgiver?

Du beholder din rådgiver fra Folkesparekassen, og der vil derfor stadig være kendte ansigter at møde, når du kommer i din nye afdeling. 

Beholder jeg mine garantbeviser?


Beholder jeg mine garantbeviser?

Din garantkapital i Folkesparekassen bliver byttet krone for krone til garantkapital i Middelfart Sparekasse. Dit garantindskud i Middelfart Sparekasse vil fra 1.januar 2021 blive forrentet til en sats, som er fastsat af Middelfart Sparekasses repræsentantskab. I 2020 var den på 3% og en tilsvarende sats forventes i 2021. De garantfordele, du har i Folkesparekassen, fortsætter, indtil andet varsles. Som garant i Middelfart Sparekasse har du ligesom i Folkesparekassen mulighed for at få medbestemmelse, ligesom din garantkapital kan indløses efter de vilkår, der gælder i Middelfart Sparekasse.

Skal jeg have nye betalingskort?


Skal jeg have nye betalingskort?

Ja, dine kort bliver udskiftet til kort fra Middelfart Sparekasse, men indtil du får yderligere information, skal du blot anvende dine nuværende kort, som du plejer. Du vil få særskilt information om dette.

Kan jeg stadig benytte netbank og mobilbank?


Kan jeg stadig benytte netbank og mobilbank?

Ja, du kan anvende din nuværende netbank og mobilbank-appen, som du plejer, indtil vi sammenlægger de to kundesystemer. Du vil i god tid få mere information om dette.

Kan jeg benytte mobilbetaling, som jeg plejer?


Kan jeg benytte mobilbetaling, som jeg plejer? Fx MobilePay, Apple Pay, Google Pay mv.

Ja, du kan anvende mobilbetaling, som du plejer, indtil du modtager nyt kort fra Middelfart Sparekasse. Herefter kan du aktivere det nye kort i din mobilbetalingstjeneste.

Dette gælder disse mobilbetalingstjenester:

  • MobilePay
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Fitbit PayGarmin Pay

Bliver priser og vilkår ændret?


Bliver priser og vilkår ændret?

Dine priser og vilkår fortsætter uændret, indtil du eventuelt hører andet. Alle ændringer af priser og vilkår skal ske efter de gældende varslingsregler.

Hvor har Middelfart Sparekasse afdelinger?


Hvor har Middelfart Sparekasse afdelinger?

Middelfart Sparekasse har 12 afdelinger på Fyn og i Jylland samt to investeringsrådgivere placeret i Roskilde. Når sammenlægningen er gennemført, vil Middelfart Sparekasse derudover etablere en ny afdeling i Silkeborg i Folkesparekassens nuværende lokaler på Herningvej.

Afdelinger efter sammenlægning:

 Middelfart

 Silkeborg

 Odense

 Svendborg

 Aarhus

 Hørning

 Horsens

 Vejle

 Esbjerg

 Kolding

 Fredericia

 Tørring

 Hedensted

   

Fortsætter Årskroner i Middelfart Sparekasse?


Fortsætter Årskroner i Middelfart Sparekasse?

Vi kan ikke sige noget konkret om nogen produkter, før sammenlægningen er endelig. Alle ændringer i produkter og generelle vilkår bliver varslet, før de træder i kraft.

Tilbyder Middelfart Sparekasse også lån i Totalkredit?


Tilbyder Middelfart Sparekasse også lån i Totalkredit?

Ja, dit Totalkreditlån fortsætter uændret. Det sker helt automatisk.

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer