Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Som garant får du ekstra fordele

Alle garanter i Folkesparekassen er med til at støtte op om fællesskabet og sikre sparekassens fremtidige grundlag. Som garant får du automatisk:

 • Stemmeret til repræsentantskabsvalg
 • Mulighed for selv at blive valgt ind i repræsentantskabet
 • Invitation til garantmøder hvert fjerde år - OBS! Pga. sammenlægningen med Middelfart Sparekasse er der ikke garantmøde i 2021 - der er garantmøde næste gang i foråret 2023.

Men de garanter, der støtter mest op, får nogle ekstra fordele. Helt konkret tilbyder vi en fordelspakke for garanter i Folkesparekassen med større garantkapital. Du bliver automatisk tilknyttet fordelspakken, når du har garantbeviser for beløbet og skal derfor ikke foretage dig yderligere for at få glæde af fordelene. 

Garantpakke Privat

For dig med mindst 20.000 kr. i garantkapital* er der følgende fordele:

 • Gratis hævning af danske kroner i alle danske hæveautomater med Dankort og Mastercard Debit
 • Gratis hævning af Euro i Folkesparekassens hæveautomater
 • Gratis hævning i hæveautomater med Mastercard Debit i udlandet
 • Gratis netbank-abonnement (kvartalsvist gebyr)
 • Gratis Visa/Dankort (årligt gebyr)
 • Mulighed for garantkredit eller -lån på op til 100.000 kr.**
 • Privat indlån fritages fra negativ rente

* Fordelspakken er tilknyttet dit CPR-nummer og gælder for dig personligt. 
** Kreditten tilbydes efter sædvanlig kreditvurdering. 

Er du mellem 18-29 år?

Som ung skal du kun have for mindst 5.000 kr.* i garantkapital for at få de samme fordele som øvrige private kunder. Dog får du i stedet mulighed for garantkredit eller - lån for op til 50.000 kr.**

Du har desuden mulighed for at få et gratis Mastercard Debit.

* Fordelspakken er tilknyttet dit CPR-nummer og gælder for dig personligt.
** Kreditten tilbydes efter sædvanlig kreditvurdering. 

Garantpakke for erhvervskunder

For erhvervskunder i Folkesparekassen med garantbeviser for 30.000 kr.* eller derover indeholder pakken følgende fordele:

 • Gratis hævning af kroner i alle danske hæveautomater
 • Gratis hævning af Euro i Folkesparekassens hæveautomater
 • Gratis hævning i hæveautomater med Mastercard Debit i udlandet
 • Gratis erhvervsnetbank-abonnement inklusiv netbankforsikring (kvartalsvist gebyr)
 • Gratis Visa/Dankort (årligt gebyr)
 • Mulighed for garantkredit eller -lån på op til 100.000 kr.**
 • Erhvervsindlån med indestående på op til 750.000 kr. fritages fra negativ rente

Virksomheden bliver automatisk tilknyttet fordelspakken og du skal derfor ikke foretage dig yderligere.

* Fordelspakken er tilknyttet CVR- nummeret og gælder derfor specifikt for virksomheden.
** Kreditten tilbydes efter sædvanlig kreditvurdering. 


Kontakt os, hvis du ønsker at købe garantbeviser


› Folkesparekassens vedtægter

› Middelfart Sparekasses vedtægter

Valgregulativ

Garantindskud er frit omsætteligt, hvilket betyder, at det til enhver tid frit kan overdrages til andre. Overdragelsen skal dog altid meddeles Folkesparekassen for at være gyldig. Folkesparekassen er ikke forpligtet til at tilbagebetale indskud, men vil gøre det, når muligheden er til stede. Garantkapitalen er en del af Folkesparekassens egenkapital og hæfter derved for sparekassens forpligtelser. Indskudt garantkapital er ikke omfattet af den garanti, der dækker indestående på andre konti i sparekassen.


back-arrow Tilbage

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer