Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Vil du have indflydelse?

Folkesparekassen er en selvejende institution baseret på garanter. Vi har ingen aktionærer eller andre kapitalinteresser, der skal have del i indtægterne. Vi kan derfor bruge overskuddet til at gøre sparekassen mere solid og endnu bedre at være en del af. 

Som garant kan du få medindflydelse, og du er med til at støtte op om de værdier, Folkesparekassen bygger på. Blandt andet bliver du inviteret til garantmøderne, hvor du har stemmeret i forhold til, hvem der skal sidde i repræsentantskabet, vores øverste ledelsesorgan. Har du mod på at få mere aktiv indflydelse, kan du selv stille op. 

Garantbeviser udstedes i beløb á 1.000 kr. Du får ikke afkast af dit garantindskud, men beløbet indgår i vores egenkapital, det vil sige den stødpude, der sammen med indtjeningen er fundamentet for at opretholde en sund og stabil sparekasse. Som garant er du derfor med til at sikre sparekassen fremadrettet. Et garantbevis i Folkesparekassen giver dig 50% større lånemulighed på garantindskuddet end på dit rentefrie indlån. 

GARANTBEVISER I FOLKESPAREKASSEN GIVER DIG FLERE FORDELE: 

• Invitation til garantmøder hvert fjerde år 

• 50% større lånemulighed på garantindskuddet

• Stemmeret til repræsentantskabsvalg 

• Mulighed for at blive valgt til repræsentantskabet

For dig med mindst 20.000 kr. i garantkapital* er der følgende fordele: 

• Gratis hævning af danske kroner i alle danske hæveautomater 

• Gratis hævning af Euro i Folkesparekassens hæveautomater 

• Gratis netbank-abonnement (kvartalsvist gebyr) 

• Gratis Visa/Dankort (årligt gebyr) 

• Garant Lavrentekredit på 30.000 kr. i 5 år** 

* Fordelspakken er tilknyttet dit CPR-nummer og gælder for dig personligt. 

** Garant Lavrentekredit er baseret på Årskroner af garantbeviserne forud i 5 år. Kreditten tilbydes efter sædvanlig kreditvurdering. Du får kontante fordele med garantbeviser for 20.000 kr. 

Er du mellem 18-29 år? 

Så får du udover de ovenstående fordele nogle yderligere fordele med garantbeviser for 5.000 kr. 

• Når du fylder 18 år bliver du inviteret til en samtale i sparekassen 

• Til samtalen får du et gratis garantbevis på 1000 kr.

Læs mere om vores garantpakker 

Kontakt os, hvis du ønsker at købe garantbeviser.

Folkesparekassens vedtægter
Valgregulativ

Garantindskud er frit omsætteligt, hvilket betyder, at det til enhver tid frit kan overdrages til andre. Overdragelsen skal dog altid meddeles Folkesparekassen for at være gyldig. Folkesparekassen er ikke forpligtet til at tilbagebetale indskud, men vil gøre det, når muligheden er til stede. Garantkapitalen er en del af Folkesparekassens egenkapital og hæfter derved for sparekassens forpligtelser. Indskudt garantkapital er ikke omfattet af den garanti, der dækker indestående på andre konti i sparekassen.


back-arrow Tilbage

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter