Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Vil du have indflydelse?

Folkesparekassen er et åbent fællesskab, hvor alle har lige adgang og bliver tilbudt de samme vilkår ud fra objektive vurderinger. Vi har ingen plus- eller fordelskunder, der kan få specielle rettigheder eller forhandle sig til bedre renter. Sparekassen er en selvejende institution baseret på garanter. Vi har ingen aktionærer eller andre kapitalinteresser, der skal have del i indtægterne og kan bruge overskuddet til at gøre sparekassen mere solid og endnu bedre at være en del af.

Bliv garant

Som garant kan du få medindflydelse, og du er med til at støtte op om de værdier, Folkesparekassen bygger på. Blandt andet bliver du inviteret til garantmøderne, hvor du har stemmeret i forhold til, hvem der skal sidde i repræsentantskabet, vores øverste ledelsesorgan. Har du mod på at få mere aktiv indflydelse, kan du selv stille op. 

Garantbeviser udstedes i beløb á 1.000 kr. Du får ikke afkast af dit garantindskud, men beløbet indgår i vores egenkapital, det vil sige den stødpude, der sammen med indtjeningen er fundamentet for at opretholde en sund og stabil sparekasse. Som garant er du derfor med til at sikre sparekassen fremadrettet. Et garantbevis i Folkesparekassen giver dig desuden 50% større lånemulighed på garantindskuddet end på dit rentefrie indlån.

Et garantbevis i Folkesparekassen giver dig:

  • 50 % større lånemulighed på garantindskuddet
  • Invitation til garantmøder hvert fjerde år
  • Stemmeret til repræsentantskabsvalg 
  • Mulighed for selv at blive valgt ind i repræsentantskabet
  • Garantinformation tilsendt 4 gange årligt pr. post eller på e-mail


Kontakt os, hvis du ønsker at købe garantbeviser.


Folkesparekassens vedtægter
Valgregulativ


Garantindskud er frit omsætteligt, hvilket betyder, at det til enhver tid frit kan overdrages til andre. Overdragelsen skal dog altid meddeles Folkesparekassen for at være gyldig. Folkesparekassen er ikke forpligtet til at tilbagebetale indskud, men vil gøre det, når muligheden er til stede. Garantkapitalen er en del af Folkesparekassens egenkapital og hæfter derved for sparekassens forpligtelser. Indskudt garantkapital er ikke omfattet af den garanti, der dækker indestående på andre konti i sparekassen.


back-arrow Tilbage

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter