Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Investering

Før vi kan rådgive dig bedst muligt vedrørende investering, skal vi afdække din investeringsprofil, herunder belyse din finansielle situation, dit formål med at investere samt dit kendskab til og dine erfaringer på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse. Afdækningen sker i henhold til EU-direktivet MiFID II, der står for 'Markets in Financial Instruments Directive II'. Formålet med MiFID II er at skabe et ensartet og velfungerende værdipapirmarked i EU og sikre en høj beskyttelse af investorerne. 

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Dette er en erklæring fra Folkesparekassen om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet sparekassen i forbindelse med udbud af puljeløsninger tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. 

I Folkesparekassen vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af vores investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning. 

Vi har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives. 

Folkesparekassen distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere, som er investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at sparekassen i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med puljeløsninger tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne. 

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i. 

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering.

› Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Sparinvest

Folkesparekassen samarbejder med Sparinvest om investeringer. Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening af en række sparekasser, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 lande. Sparinvest har tilsluttet sig UN PRI, FN’s seks principper for ansvarlig investering. Det betyder at de undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, de investerer i. 

Læs om ansvarlig investering i Sparinvest (pdf)

▼ Produktinformation

Lokal Puljeinvest

Lokal Puljeinvest er vores løsning til investering af pensionsopsparingen for dig, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse dine investeringer. Sammen afdækker vi dine behov og ønsker for, hvordan du vil investere din pensionsordning. Der er i alt otte puljer med forskellige typer værdipapirer, og du kan investere i en enkelt pulje eller en kombination af flere. Dine investeringer bliver dagligt overvåget og tilpasset løbende af erfarne porteføljeforvaltere. 

Lokal Puljeinvest er  et samarbejde med en række andre lokale pengeinstitutter og Sparinvest, der driver puljerne. Det betyder, at dine omkostninger til at være med i puljerne, er meget lave. Sparinvest er tilsluttet FNs principper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

På Folkesparekassens side hos Lokal Puljeinvest kan du læse mere om puljerne og de forskellige risikoprofiler. Du kan også foretage dine egne beregninger og følge med i, hvordan puljerne udvikler sig fra måned til måned. Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere om Lokal Puljeinvest eller overvejer at investere din opsparing.

Gå til lokalpuljeinvest.dk

Risikomærkning

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter har vi inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

Handelssteder

Oversigt over Sparekassens handelssteder ved eksekvering af dine fondsordrer. Alle er medlemmer af et reguleret marked.

Danske Aktier

Sparekassen Kronjylland A/S

Danske Obligationer

Sparekassen Kronjylland A/S

Danske Investeringsforeninger

Sparekassen Kronjylland A/S


› Best Execution rapport for 2020

› Oversigt over Folkesparekassens handelssteder

› Information om aktionærrettigheder


vilkår

Risikomærkning af investeringsprodukter (pdf)
Beskrivelse af værdipapirer (pdf)
Regler for handel med værdipapirer (pdf)
Kvalitetsforberedende serviceydelser (pdf)
Ordreudførelsespolitik (pdf)
Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot (pdf)
Politik vedrørende interessekonflikter (pdf)
MiFID Kundeinformationsskema (pdf)
Vurdering af tabsevne (pdf)
Retningslinjer  - Lokal Puljeinvest (pdf)                                                                                                                                          › Retningslinjer for investering og administration af Lokal Puljeinvest 1. februar 2021
ÅOP og indirekte omkostninger (på finansdanmark.dk)

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer