Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Investering

Før vi kan rådgive dig bedst muligt vedrørende investering, skal vi afdække din investeringsprofil, herunder belyse din finansielle situation, dit formål med at investere samt dit kendskab til og dine erfaringer på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse. Afdækningen sker i henhold til EU-direktivet MiFID II, der står for 'Markets in Financial Instruments Directive II'. Formålet med MiFID II er at skabe et ensartet og velfungerende værdipapirmarked i EU og sikre en høj beskyttelse af investorerne. 

Erklæring om negativ indvirkning på bæredygtighed

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som – hvis den opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering. Når vi i Folkesparekassen yder investeringsrådgivning til vores kunder eller tager investeringsbeslutning på kundernes vegne, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. I vores politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning, eller når vi tager investeringsbeslutninger på vegne af kunden.

I hovedparten af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når vi tager investeringsbeslutninger på kundens vegne, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Udvalgte finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus, er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder. 

› Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Sparinvest

Folkesparekassen samarbejder med Sparinvest om investeringer. Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening af en række sparekasser, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 lande. Sparinvest har tilsluttet sig UN PRI, FN’s seks principper for ansvarlig investering. Det betyder at de undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, de investerer i. 

Læs om ansvarlig investering i Sparinvest (pdf)

▼ Produktinformation

SDG Invest

Folkesparekassen har et samarbejde med SDG Invest, som direkte investerer i virksomheder der arbejder på at implementere FN´s 17 Verdensmål. SDG Invest gør en forskel - og det kan du som investor også være med til at gøre. SDG Invest blev til i januar 2018 og står for Sustainable Development Goals og er FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, der har til formål at fremtidssikre vores planet og livet for vores kommende generationer. 

Læs om ansvarlig investering i SDG Invest

▼ Produktinformation

Lokal Puljeinvest

Lokal Puljeinvest er vores løsning til investering af pensionsopsparingen for dig, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse dine investeringer. Sammen afdækker vi dine behov og ønsker for, hvordan du vil investere din pensionsordning. Der er i alt otte puljer med forskellige typer værdipapirer, og du kan investere i en enkelt pulje eller en kombination af flere. Dine investeringer bliver dagligt overvåget og tilpasset løbende af erfarne porteføljeforvaltere. 

Lokal Puljeinvest er  et samarbejde med en række andre lokale pengeinstitutter og Sparinvest, der driver puljerne. Det betyder, at dine omkostninger til at være med i puljerne, er meget lave. Sparinvest er tilsluttet FNs principper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

På Folkesparekassens side hos Lokal Puljeinvest kan du læse mere om puljerne og de forskellige risikoprofiler. Du kan også foretage dine egne beregninger og følge med i, hvordan puljerne udvikler sig fra måned til måned. Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere om Lokal Puljeinvest eller overvejer at investere din opsparing.

Gå til lokalpuljeinvest.dk

Risikomærkning

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter har vi inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

Handelssteder

Oversigt over Sparekassens handelssteder ved eksekvering af dine fondsordrer. Alle er medlemmer af et reguleret marked.

Danske Aktier

Sparekassen Kronjylland A/S

Danske Obligationer

Sparekassen Kronjylland A/S

Danske Investeringsforeninger

Sparekassen Kronjylland A/S


› Best Execution rapport for 2020

› Oversigt over Folkesparekassens handelssteder

› Information om aktionærrettigheder


vilkår

Risikomærkning af investeringsprodukter (pdf)
Beskrivelse af værdipapirer (pdf)
Regler for handel med værdipapirer (pdf)
Kvalitetsforberedende serviceydelser (pdf)
Ordreudførelsespolitik (pdf)
Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot (pdf)
Politik vedrørende interessekonflikter (pdf)
MiFID Kundeinformationsskema (pdf)
Vurdering af tabsevne (pdf)
Retningslinjer  - Lokal Puljeinvest (pdf)                                                                                                                                          › Retningslinjer for investering og administration af Lokal Puljeinvest 1. februar 2021
ÅOP og indirekte omkostninger (på finansdanmark.dk)

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer