Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

FN's 17 Verdensmål

I Folkesparekassen arbejder vi for at skabe gode løsninger for dig som kunde, der samtidig understøtter en miljøvenlig udvikling. 

Jordens ressourcer er ikke længere uudtømmelige. En stigende produktion, overforbrug og håndtering af affald uden hensyn til miljø og klimaforandringer har sat sine uigenkaldelige spor globalt. 

Folkesparekassen arbejder derfor for, at gøre det attraktivt for både private og erhverv at tænke i bæredygtige investeringer, der understøtter et eller flere af FN's 17 verdensmål. Blandt andet gennem vores klimavenlige bolig- og billån og verdensmålslån. 

Folkesparekassen har fokus på tre af verdensmålene, som går helt i tråd med sparekassens grundlag og værdier: 

verdensmål 8  Banner_4000x3000mm_VERDENSMÅL Odense  verdensmål 17

MÅL 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vor tids største udfordring er, at kapitalen koncentreres mere og mere hos nogle få i toppen, mens der bliver flere og flere mennesker i bunden. I Folkesparekassen arbejder vi for, at der skal være lige økonomiske muligheder for alle. Vi spekulerer ikke for vores kunders penge, og har ingen aktionærer, der skal have del i overskuddet. 

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Forbruget i verden stiger dag for dag. Det skaber et øget pres på verdens ressourcer. Derfor er der behov for at se på, hvordan vi kan genbruge flere ressourcer og skabe et bæredygtigt forbrug hos både virksomheder og privatpersoner. I Folkesparekassen arbejder vi for at understøtte den bæredygtige udvikling gennem vores ydelser og produkter, der opfordrer til omtanke for miljø og klima. Samtidig giver vi med vores verdensmålslån virksomheder incitament til at understøtte verdensmålene med bæredygtige projekter og forretningsstrategi. 

Mål 17 - partnerskaber for handling

Via partnerskaber med vores kunder arbejder vi for alle FN's verdensmål ved at understøtte vores kunders aktiviteter for en bæredygtig verden

Læs mere om vores nye lån til el- og brintbiler

Skal din virksomhed have et verdensmålslån?

De globale mål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

 1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt

 2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug

 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre

 4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle

 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder

 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle

 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle

 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

 9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation

 10. Reducer ulighed i og mellem lande

 11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

 12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

 13. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger

 14. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer

 15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

 16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer

 17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Læs mere om verdensmålene her


verdensmaalene-globus

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer