Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg

Virksomheder på verdensmålslånet

Vores verdensmålslån er et partnerskab for verdensmålene, hvor vi stiller attraktiv finansiering til rådighed, så det bliver lettere for virksomheder at forfølge deres visioner om at bidrage til en bedre verden. 

Her kan du se nogle af de virksomheder, som allerede er på verdensmålslånet, og som understøtter de 17 verdensmål gennem deres primære aktiviteter. 


GreenF greenf

Virksomheden GreenF fremstiller økologisk bæredygtig gødning med naturligt forekommende mikroorganismer, baseret på økologiske planter. Derved er virksomheden med til at understøtte en nødvendig miljøvenlig omstilling i landbruget såvel som fødevareindustrien. GreenFs vision er at sikre bæredygtig fødevareproduktion med omtanke for og i samarbejde med naturen. Derfor har det stor betydning at jorden bliver gødet på en bæredygtig måde, der støtter naturens naturlige økosystemer og giver planten et rigt udvalg af næringsstoffer. Produktet genopretter balancen af mikroorganismer i jorden, så symbiosen mellem planter og jordens mikroliv genoprettes og sikrer biodiversitet i jorden. Ved at benytte gødning baseret på planter, nedbringes ikke blot Co2 udledningen, men flere gartnerier oplever også højere udbytte, da GreenFs produkter sikrer planten et bredere udvalg af næringstoffer, end ved brug af konventionel gødning. Desuden er den grønne gødning lettere anvendelig, da den kan doseres mere præcist i gartnerens vandingsanlæg. FN har formuleret 17 verdensmål, der bl.a. peger på større miljø og klimavenlighed, og disse verdensmål står derfor langt fremme i GreenFs bevidsthed. Virksomhedens egen vision falder godt i tråd med verdensmålene om, at sætte større fokus på økologisk bæredygtig produktion og at en hurtig indsats er nødvendig for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger på kloden.


Biotrans Nordicbiotrans nordic

Virksomheden BioTrans Nordic er specialiseret i totalløsninger til håndtering og genanvendelse af organisk affald, som sikrer at madaffald kan genbruges til grøn energi som f.eks varme og el. Miljø- og klimabevidsthed ligger i virksomhedens dna. Med systemet BioMaster i køkkenet omdannes madaffald til biogas. En moderne og grøn løsning på bortskaffelse af madaffald. Biogasanlæggene forsynes med biobrændsel, CO2 udledningen reduceres, madaffald genbruges, miljøet tilgodeses. Biotanke har en større kapacitet til oplagring af madaffald, herved formindskes transporten betydeligt. De tilgodeser miljøet ved at være markant mere CO2-venlige. Bioforgasnings-processen er faktisk hele 8 gange mere CO2-venlig end et kulddrevent kraftvarmeværk. 


DANSK OVERSKUDSENERGI

Dansk overskudsenergi

Virksomheden Dansk Overskudsenergi har udviklet et decentralt datacenter med energilager, også kaldet et microgrid, der kan installeres stort set alle steder, hvor der en elmåler. Energilageret oplades med grøn overskudsstrøm fra solceller og vindmøller. Dermed bliver husstandens elforsyning og datalagring helt grøn. Overskudsvarmen fra datacenteret bliver genindvundet til at opvarme boligen om vinteren og brugsvandet om sommeren. Ved installation af anlægget i en husstand med et gennemsnitligt elforbrug, vil det kunne reducere CO2-udledningen med 1,8 – 3,6 tons årligt. En flyrejse for en person fra New York til Stockholm ”koster” til sammenligning 600 kg. CO2. Dansk Overskudsenergi installerer de første testanlæg øst for Storebælt i 4. kvartal 2019, og vil fra 1. kvartal 2020 installere testanlæg vest for Storebælt. Det samlede energilager bliver stillet til rådighed for Energinet til frekvensstabilisering af elnettet, så vi kan bibeholde strøm i kontakten 99,99 % af tiden. På sigt vil det på baggrund af de mange decentrale datacentre være muligt at skabe en bæredygtig sky, der kan måle sig med de største datacentre i verden, og samtidig tilbyde større datasikkerhed. Med sloganet ”Hurtig Grøn Omstilling” arbejder virksomheden for at opnå en bred tilslutning i befolkningen til den grønne omstilling.  


Er din virksomhed klar til et verdensmålslån?

Gør din virksomhed en forskel?  Og arbejder den  aktivt med et eller flere af verdensmålene som en del af forretningsstrategien? Så kontakt Folkesparekassen i dag og hør mere om mulighederne for et verdensmålslån. 

Verdensmålslånet gives til erhvervskunder både som lån eller som kredit. 

BOOK ET MØDE I DAG!

Kontakt os i dag - og hør mere om dine muligheder for et verdensmålslån til din virksomhed. 

TLF  86 81 16 11

SKRIV TIL OS

LÆS MERE OM VERDENSMÅLSLÅNETicon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter